Kontakt

Kontakt

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya tager sager i hele landet.

 

Du kan altid selv bestemme hvem du vil have som forsvarsadvokat. Sagen bliver ikke dyrere af, at man selv vælger sin forsvarsadvokat, idet alle forsvarsadvokater arbejder efter samme takster og vilkår, dvs. at staten i første omgang betaler alle udgifter.

 

Du kan kontakte vores personale her:

Erbil Kaya på mail: eka@forsvareren.dk  eller mobil: +45 2478 7860

Helle Iversen på mail: hiv@forsvareren.dk  eller mobil: +45 4058 7860

Niels Henrik Kromann på mail: nhk@forsvareren.dk eller mobil: +45 2567 7860

Camilla Martiny på mail: cjm@forsvareren.dk  eller mobil: +45 2064 9211

Maria Hammer på mail: mha@forsvareren.dk  eller mobil: +45 2269 7860

Senay Kaya på mail: ska@forsvareren.dk

 

Advokatkontoret findes på Flæsketorvet 68, 1711 København V.

 

Har du ikke mulighed for at sende email eller ringe kan du trykke her for kontakt: kontaktformular

 

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya har CVR-nummer 35559302. Advokatfirmaet er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med Erbil Kaya som eneejer. Advokaterne hos Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG. Alle advokater i advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd kan klienten klage over salærets størrelse (salærklage) eller advokatens adfærd (adfærdsklage) til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk