HELLE LYKKE HANSEN

Som advokatsekretær for advokat Helle Iversen, advokat Hassan Mahmood og advokat Camilla Martiny arbejder Helle Lykke Hansen tæt sammen med forsvarsadvokaterne.

I det daglige varetager hun sagsstyring og  sagsbehandling, herunder anmodninger om forsvarerbeskikkelser, indhentelse af sagsmateriale samt fastsættelse af tidspunkter for sagernes behandling i by- og landsretterne og kontakt til klienter og myndigheder.