AMANI SOMMER

Gennem sin uddannelse på Københavns Universitet og tidligere ansættelse i Rigspolitiet samt Anklagemyndigheden, har advokatfuldmægtig Amani Sommer specialiseret sig indenfor straffesager, udvisningssager samt prøveløsladelsessager.

Advokatfuldmægtig Amani Sommer bistår advokat Erbil G.E. Kaya med at forberede klienternes straffesager, således at vi optimerer chancerne for klienternes frifindelse, eller at der opnås en så mild dom som mulig. Gennem sit arbejde i Rigspolitiet, har Amani Sommer stor erfaring og forståelse for politiets arbejde i straffesager. I den forbindelse sikrer Amani Sommer, at politiet foretager relevante efterforskningsskridt, ligesom hun selv foretager egen efterforskning med henblik på at belyse alle de forhold, der stiller klientens sag bedst muligt.

Erbil G.E. Kaya

Tal om din sag med Amani Sommer

Ring til Amani