ANDERS B. VINTHER
SPECIALIST I STRAFFESAGER

Advokat Anders B. Vinther har siden 1998 mødt i talrige civile retssager og siden 2002 tillige i talrige straffesager og er derfor meget hjemmevant ved arbejdsgangen i retten, uanset om det gælder byretten eller landsretten.

Med de mange års erfaring in mente har han stor erfaring i at procedere en sag og få de væsentlige faktorer fremhævet, inden domstolene træffer en afgørelse.

Grundighed er et nøgleord for Anders B. Vinther. Han møder altid velforberedt op i retten, kender sagen ud og ind og er bekendt med den nyeste retspraksis på området. Dermed er han garant for at gøre retten opmærksom på de vigtige momenter for en frifindelse samt at straffen i tilfælde af domfældelse ikke skal være hårdere end i andre tilsvarende sager.

Endelig har Anders B. Vinther arbejdet med børne- og tvangsfjernelsessager siden 2002 og mødt i Børn og Unge-udvalg over hele landet, ligesom han talrige gange har mødt i Ankestyrelsen i forbindelse med børnesager.

Anders B. Vinthers styrke i børnesagerne er evnen til at finde de positive aspekter i sagsakterne, ligesom hans erfaring fra retssagerne med at procedere kommer ham til gode, når han skal tale din sag i enten Børn og Unge-udvalget eller Ankestyrelsen”

Erbil G.E. Kaya

Tal om din sag med Anders B. Vinther

Ring til Anders