ANN TRILLE SODTMANN-BØLLING

Trille er 3. års advokatfuldmægtig og har gennem sin ansættelse på et andet strafferetligt kontor siden 2014 blevet grundigt indført i straffesager. Hun har beskæftiget sig med straffesager, herunder mødt i fristforlængelser, politiafhøringer, grundlovsforhør, arrestbesøg samt haft tvangsfjernelsessager. Trille medvirker til sagsforberedelse og har kontakt til klienter og myndigheder.

Trille har øje for vigtigheden af beskyttelsen af retssikkerheden. Derfor er det essentielt for Trille, at alle sager behandles og føres således, at retssikkerheden opretholdes. Det er derfor et kendetegn for Trille, at hun er grundig i sin gennemgang og er opmærksom på elementer, hvor klientens rettigheder og retssikkerhed kan komme i spil. Det betyder, at alle hjørner af din sag bliver efterset.

Det er sammen med klienten og klientens viden om egen sag, at der kan findes oplysninger, der bliver sat i kontekst, så det kan medføre et positivt udfald af din sag. Trille er stædig i sin tilgang, hvilket hun finder er nødvendigt for at kunne opnå det bedst mulige resultat for klienten.

Som arrestant er dine muligheder meget begrænset, og din advokat er ofte en af de få personer du har kontakt til. Trille er altid klar til at sørge for de praktiske foranstaltninger, der er nødvendige og er altid tilgængelig på telefon.

Trille er en af de få advokatfuldmægtige, der fra starten af sin tid som advokatfuldmægtig har haft adgang til at føre sager i Børn &- Ungeudvalget i tvangsfjernelsessager.

Trille har 5 års erfaring som leder på døgninstitutioner for tvangsfjernede børn. Trille er eksamineret psykoterapeut og har siden hen uddannet sig som jurist med børnesager og strafferet for øje. Trille har derfor indgående kendskab og indsigt i processen, samt forståelse for det forløb forældrene og i særdeleshed børnene gennemgår.

Med sin baggrund som exam. psykoterapeut og tidligere døgninstitutionsleder har hun en væsentlig forståelse af de konsekvenser tvangsfjernelse har for en familie. Både konsekvensen her og nu, men også konsekvenser langt ude i fremtiden.

Med Trille har du en advokatfuldmægtig, der kæmper hårdnakket mod det overgreb, det er at tvangsfjerne og tvangsbortadoptere børn. Trilles holdning er, at uanset hvilke problemer der er opstået i en familie, så kan det rettes op på i hjemmet med den rette støtte.

Trille er passioneret og utrættelig omkring tvangsfjernelse/tvangsadoptions sager, da det er hendes grundholdning, at børn skal blive i hjemmet. Hun mener, at der er behov for nytænkning i tilgangen til håndtering af vanskeligheder i hjemmet, hvor der juridisk set er pligt til at fokusere på familiernes styrke og aktivere resurserne.

Tal om din sag med Ann Trille Sodtmann-Bølling