Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya
Forsvarsadvokat | Beskikket Forsvarer

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya er et højt specialiseret forsvarsadvokatfirma, der beskæftiger sig med almen strafferet og økonomisk kriminalitet. Vælger du en forsvarsadvokat fra Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya, er du sikret en forsvarer, som på yderst professionel vis tager hånd om din sag fra start til slut.

Du har ret til frit at vælge din forsvarer blandt alle landets advokater. Hvis du allerede er blevet tildelt en beskikket forsvarer af retten, har du normalt altid ret til at skifte til en anden forsvarsadvokat, som du selv vælger.

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya yder kompetent rådgivning om, hvordan du bør forholde dig til skyldsspørgsmålet. Forsvarsadvokaterne rådgiver dig endvidere om, hvorvidt du skal udtale dig i sagen, og de kan bistå dig under afhøring hos politiet og hermed sikre, at afhøringen foregår helt efter reglerne. Som udgangspunkt bør du ikke udtale dig til politiet, før du har drøftet sagen med din forsvarer.

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya forbereder sagen bedst muligt og sørger for at mødes hurtigst muligt med klienten for at vende hver en sten og kende sagen til bunds. I den forbindelse fastlægges strategien i sagen. Det er væsentligt både for sagens udfald og klientens situation undervejs, at der tidligst muligt fastlægges en strategi for straffesagen, så der opnås klarhed over forløbet og klienten ved, hvordan han/hun skal forholde sig.

Din forsvarsadvokat hjælper dig under politiets efterforskning, og når du skal i retten. Du kan få hjælp til en lang række vigtige spørgsmål, ligesom din forsvarsadvokat hjælper dig gennem hele forløbet, så du er i trygge hænder. Skulle du blive dømt, kan vi også hjælpe dig under din afsoning. Det kan bl.a. være vedrørende afsoningssted, prøveløsladelse, orlov, m.v.

Advokatfirmaet Erbil G.E Kaya har strafferetsadvokater med møderet for byretterne, landsretterne og Højesteret. På denne måde kan vi sikre dig repræsentation hele vejen igennem dit forløb.

Beskikket forsvarer

Du kan frit vælge den forsvarer, du ønsker blandet alle advokater i Danmark. Hvis retten har beskikket en forsvarer for dig, kan du normalt altid skifte til den forsvarsadvokat, du måtte ønske. Stort set alle forsvarer bliver beskikket af retten, hvilket betyder, at din forsvarer modtager sit salær fra det offentlige. Hvis du frifindes, skal du ikke betale noget tilbage til det offentlige. Hvis du dømmes, skal du betale til det offentlige.

Du er altid velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya for en uforpligtende drøftelse af din sag, og hvorvidt du ønsker at skifte til en forsvarsadvokat fra vores kontor.

Se film om Advokatfirmaet Erbil G. E. Kaya
Hør Erbil Kayas tale på Nørre Gymnasium
Se trailer til Født til fængsel
'Forbrydelse og Moral' podcast ep. 34 - Erbil Kaya
My Law Story - Personal Talk med Erbil Kaya

Vi tager straffesager i hele Danmark!