FAMILIERETTEN
ADVOKAT TIL SAGER I FAMILIERETTEN

Når sagen er oversendt til Familieretten, vil I blive tildelt et sagsnummer/BS-nummer på sagsportalen Minretssag.

I Familieretten vil det altid være bedst, at være repræsenteret af en advokat med speciale i familiesager, så du er sikker på, at din sag bliver ført bedst muligt.

Du har altid selv ret til at vælge, hvem du ønsker som advokat.

Inden sagen bliver til en fysisk retssag, vil parterne – ved deres respektive advokater – sammen med dommeren, afholde et telefonisk retsmøde, hvor det besluttes, hvilken model retssagen skal behandles under, om der skal indhentes yderligere oplysninger, dato for hovedforhandlingen, frister for processkrifter, samt hvis der måtte være andre formelle spørgsmål.

Familieretten har 4 modeller (sagsforløb), som de kalder A, B, C eller D.

På det forberedende retsmøde besluttes det hvilken model, der skal anvendes.

Model A:
Forligsmetoden; dommeren vil forsøge at finde en løsning, som begge forældre kan acceptere.

Model B:
Her vil der først være et møde mellem parterne og deres advokater, dommeren og en børnesagkyndig.

Begge forældre vil få mulighed for at fortælle deres synspunkter. Herefter vil dommeren og den børnesagkyndige have en samtale med barnet eller børnene.
Hvis forældrene, efter at have hørt barnet eller børnenes forklaring, kan nå til enighed, vil der blive indgået et forlig, og ellers vil dommeren afgøre sagen.

Model C:
Her indkaldes der til såkaldt hovedforhandling, og dommeren og en børnesagkyndig kan vælge at have en samtale med barnet enten inden eller efter hovedforhandlingen.

Model D:
Denne model angår såkaldt retsmægling, der som udgangspunkt finder sted ude ved en advokat, der agerer mægler.

Fri proces:
Når sagen er oversendt til Familieretten, er der mulighed for at søge om fri proces, hvilket vi selvfølgelig gør på dine vegne.

Der er opsat følgende økonomiske betingelser for, at man kan opnå fri proces i 2023:

Enlige forsørgere: kr. 358.000

Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år: kr. 62.000

(i børnesager medregnes evt. samlevers eller nye ægtefællers indkomst ikke)

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!