LINDA LARSEN

Som Kenn Jørgensens og Torben Brøndum Rasmussens advokatsekretær arbejder Linda Larsen tæt sammen med forsvarsadvokaterne.

I det daglige varetager hun sagsstyring og sagsbehandling, herunder anmodninger om forsvarerbeskikkelser, indhentelse af sagsmateriale samt fastsættelse af tidspunkter for sagernes behandling i by- og landsretterne og kontakt til klienter og myndigheder.