UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET
ADVOKAT MED SPECIALE I SAGER I UKN

Hvis du har fået en indkaldelse til ungdomskriminalitetsnævnet, er du velkommen til at tage fat i os, så en af vores advokater med erfaring i netop disse sager, kan hjælpe dig igennem din sag.

Du har ret til at blive repræsenteret af en advokat, som du selv vælger, og som forvaltningen betaler for.

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet i 2018 med henblik på at sætte tidligt ind i forhold til den såkaldte hårde kerne af unge kriminelle.

Nævnet består af en dommer, som er mødeleder, en kommunalt ansat og en ansat fra politiet. Det er på sin vis bygget op som børne- og ungeudvalget.

Sager der kommer i ungdomskriminalitetsnævnet, bliver henvist af enten politiet eller retten.

Er den unge i mellem 10-14 er det politiet der henviser sagen til nævnet og er den unge i mellem 15 – 17 vil sagen starte ved domstolene, hvor dommeren her har kompetence til at beslutte sagen ligeledes, skal behandles i nævnet.
Når sagen er kommet videre i nævnet, er det kommunen der skal lave en ungefaglig undersøgelse, som skal belyse den unges situation i helhed. Ligeledes er det kommunen der kommer med en indstilling til nævnet om, hvordan de mener sagen bør falde ud.

Nævnet har mulighed for at gøre brug af straksreaktion eller et forbedringsforløb.

Straksreaktion:
Er typisk et kortere forløb, hvor den unge skal gøre skaden god igen. Her kan der være tale om, at ryde op efter den påførte skade, deltage i et konfliktmæglingsmøde hvis der er en forurettet.

Forbedringsforløb:
Her er der tale om et længere forløb på op til 2 år og i særlige tilfælde, kan forløbet varer længere.

Hvis den unge får pålagt en forbedringsforløb kan det f.eks. indeholde, at den unge skal gå i gang med uddannelse, komme i en ungdomsklub, være hjemme på et bestemt tidspunkt mm.

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!