MARIANNE EKHOLM SCHEFFMANN

Marianne Ekholm Scheffmann har gennem hele sin periode som advokat specialiseret sig indenfor familie- og børneretten, og har stor fokus på dette retsområde. Hun har særligt beskæftiget sig med sager vedr. forældremyndighed, samvær og bopæl, tvangsanbringelser, tvangsbortadaption mm.

Videre har Marianne talrige gange mødt i familieretshuset sammen med klienter, og her varetaget deres interesser under selve møderne, rådgivet dem før og efter disse møder om såvel deres specifikke sag, som processen i familieretshuset, samt den følgende proces i familieretten, når sagen oversendes dertil fra familieretshuset.

Derudover har Marianne stor erfaring i at møde for Børn- og ungeudvalget i sager vedr. tvangsanbringelser og bortadoption, hvor hun har repræsenteret både forældre og unge/børn.

Videre har Marianne selv mødt i familieretten vedr. sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, herunder tvangsfuldbyrdelse af samvær, ligesom hun har forberedt disser sager for andre advokater.

Marianne formår at møde klienterne i øjenhøjde således, at de føler sig hørt og forstået. Rettens og fagpersoners til tider højtidelige sprog bliver af Marianne fortalt på ”almindelig dansk”, hvilket giver en god tryghed.

Før Marianne begyndte som advokatmægtig, har hun tillige bestridt forskellige chefstillinger i det offentlige, herunder bl.a. i ungekriminalforsorgen, hvor hun var med under oprettelsen af de nye tiltag vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvorfor hun også kender processerne fra den anden side af bordet.

Ekholm Scheffmann Advokater
CVR nr.: 44488655
Lovpligtig forsikring er tegnet hos Codan.

Tal om din sag med Marianne Ekholm Scheffmann