UNDERSLÆB
FÅ EN DYGTIG OG ERFAREN FORSVARSADVOKAT

I sager om underslæb står vi klar som din advokat

Underslæb er en berigelsesforbrydelse. Fælles for berigelsesforbrydelserne er, at der sker en forskydning af et formuegode, så gerningsmanden opnår en vinding, og forurettede opnår et tilsvarende tab. Det er ikke altid et krav, at gerningsmanden rent faktisk opnår en vinding. Såfremt gerningsmanden har anset vinding og tab som den overvejende sandsynlige følge af sin gerning, kan han straffes.

Underslæb foreligger, når gerningsmanden for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding uretmæssigt tilegner sig ting eller penge, han har i besiddelse for en anden.

En typisk form for underslæb sker ved, at en kasserer tager af kassen. Ved penge vil tilegnelse ofte ske med henblik på privatforbrug, men blot at sætte pengene ind på en anden konto kan også være underslæb.

Straffelovens § 278:

For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt”

Ring til en af vores forsvarsadvokater, hvis du ønsker at drøfte din sag. Hos os får du en forsvarsadvokat med speciale i underslæb, hvilket sikrer, at du får optimal behandling, rådgivning og hjælp.

Vi tager straffesager i hele Danmark!