BESTIKKELSE
ERFAREN FORSVARSADVOKAT TIL BESTIKKELSESSAGER

Sigtelser kan i disse situationer for eksempel være efter straffelovens § 122 og § 144 om bestikkelse af offentligt ansatte.

Bestikkelse handler kort fortalt om at give gaver/fordel til en offentligt ansat for at påvirke den ansattes udførelse af sit arbejde. Typisk vil formålet være at formå den offentligt ansatte til at begunstige gavegiver. Bestemmelsen er fuldbyrdet ved afgivelse af et tilbud.

Passiv bestikkelse foreligger, når en person modtager en ydelse/gave, det kan være i forbindelse med en offentlig ansat modtager en gave for at favorisere modparten.

Straffelovens § 122:

”Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

Straffelovens § 144:

Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

Ønsker du en vurdering af en konkret sag? Så er vi specialiseret i at føre sager som forsvarsadvokat. Kontakt os og hør mere.

Vi tager straffesager i hele Danmark!