NARKOTIKA
FORSVARER I BESIDDELSE AF HASH, KOKAIN OG NARKO

Straffen for besiddelse af narkotika afhænger først og fremmest af det pågældende stof og mængde. Der er altså forskel på straffen for besiddelse af hash, kokain, amfetamin og heroin. Straffen kommer også an på, hvor meget stof man tages i besiddelse af samt om det har været til eget forbrug eller med henblik på videresalg.

Hash bliver eksempelvis ikke straffet nær så hårdt som amfetamin eller kokain. Hertil kommer, at mange af de sager, hvor politiet finder små mængder euforiserende stoffer på eller hos en person, normalt straffes med en bøde.

Politiets beviser i disse sager er ofte videoovervågning, aflytning af telefonsamtaler, rumaflytninger, udskrifter af SMS-beskeder og såkaldte agentkøb. Agentkøb er tilfælde, hvor en politimand har foregivet at være en almindelig hashkøber for at skaffe bevis mod sælgeren. Alle disse særlige efterforskningsmetoder kræver, at politiet først har fået lov af retten. Forsvarsadvokater fra Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya vurderer sagen og beviserne nøje og der ses ligeledes på, om politiets beviser er lovlige/ulovlige.

Straffelovens § 191:

Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.”

Vi tager straffesager i hele Danmark!