KURSMANIPULATION & BØRSKRIMINALITET
FÅ EN DEDIKERET ADVOKAT

Er du mistænkt eller sigtet for kursmanipulation er det vigtigt, at din forsvarsadvokat har stor forståelse for de formueretlige handlinger, som ligger bag.

Ved kursmanipulation forstås handlinger, der er ”egnet til at påvirke kursen på værdipapirer i en retning, der afviger væsentligt fra disses værdi i markedet”.

Området kræver indsigt både i national lovgivning, og EU-lovgivning, fordi en regel kun er gyldig, hvis den også er i overensstemmelse med EU-rettens regler, for eksempel konkurrencelovgivningen.

Disse sager kræver derfor en forsvarsadvokat, som er vant til argumentere, og har kendskab til, sager om økonomisk kriminalitet, fordi det forudsætter en helhedsbaseret anskuelse af situationen. Derfor kan en handling, som politiet eller andre opfatter som børskriminalitet i forskellige varianter være straffri.

Vi tager straffesager i hele Danmark!