OPLYSNINGER
VEDRØRENDE ADVOKATFIRMAET ERBIL G. E. KAYA

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya

Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya har CVR-nummer 35559302. Advokatfirmaet er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med Erbil Kaya som eneejer. Advokaterne hos Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG. Alle advokater i advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær eller adfærd kan klienten klage over salærets størrelse (salærklage) eller advokatens adfærd (adfærdsklage) til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Vi tager straffesager i hele Danmark!