ÅGER
SIGTET FOR ÅGER? DIN ADVOKAT HJÆLPER DIG TRYGT IGENNEM

Åger omhandler udnyttelse af en persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller afhængighedsforhold for at opnå en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen.

Straffelovens § 282:

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for”

Læs mere om Advokatfirmaet Erbil G. E. Kaya. Vi er 100% specialiseret som forsvarsadvokat.

Vi tager straffesager i hele Danmark!