ÅGER

Åger omhandler udnyttelse af en persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller afhængighedsforhold for at opnå en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen.

Straffelovens § 282:

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for”

Vi tager straffesager i hele Danmark!