FAMILIERETSHUSET
ADVOKAT TIL SAG I FAMILIERETSHUSET

Sager om forældremyndighed, samvær og bopæl starter i familieretshuset. Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer som forældre med at indgå en aftale, som I begge er tilfredse med.

Har du en sag i familieretshuset, rådgiver vi dig gerne om denne – ta’ derfor endelig kontakt til os herom.

I forbindelse med familieretshusets behandling af sagen vil de typisk indkalde til et møde, hvor begge forældre deltager evt. med advokater, medmindre jeres konfliktniveau er så højt, at I ikke kan deltage i samme møde. Hvis dette er tilfældet, vil I blive indkaldt til to separate møder.

Der vil også blive afholdt en børnesamtale med barnet eller børnene, hvis det vurderes relevant at få deres udtalelser, ligesom de skal have en alder og mental udvikling, der gør det muligt for dem at besvare den børnesagkyndiges spørgsmål.

Hvis barnet eller børnene bliver indkaldt til en børnesamtale, vil der efter samtalerne være et opfølgende møde, hvor I som forældre vil blive informeret om, hvad barnet eller børnene har sagt til børnesamtalen. Dog har barnet eller børnene ret til at sige, at de ikke ønsker, at det skal læses op for jer, hvilket i så fald vil blive respekteret. Informationerne vil imidlertid stadig indgå i sagen.

Kan I som forældre ikke blive enige til møderne i Familieretshuset, vil Familieretshuset oplyse sagen, så den kan sendes videre til Familieretten, der herefter må afgøre sagen endeligt, idet Familieretshuset alene har kompetence til at træffe midlertidige afgørelser.

Inden Familieretshuset sender sagen videre til Familieretten, vil I oftest blive anmodet om tilladelse til, at de indhenter oplysninger fra f.eks. barnets institution, skole, kommune, læge mm., hvis det vurderes relevant for sagen.

Når Familieretshuset mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, bliver den sendt videre til Familieretten.v

Kontakt os, for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag.

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!