SAMVÆR
SPECIALISEREDE ADVOKATER TIL SAGER OM SAMVÆR

Er du og den anden forælder uenige om omfanget af samværet med/for jeres børn, er vores advokater de rigtige til at hjælpe jer, hvad enten du ønsker at begrænse modpartens samvær, eller selv ønsker mere samvær.

Efter det er fastlagt, hvem der er bopælsforælder, skal der fastlægges et samvær med barnet eller børnene.

Hvis I ikke selv kan blive enige om en aftale, kan vi hjælpe jer med at få fastlagt en sådan aftale gennem Familieretten. Sager om samvær starter dog også i Familieretshuset.

Når der aftales samvær, taler man oftest om en periode på 14 dage, og bruger ”begreberne” 10/4, 11/3, 7/7 osv.

Hvis I som forældre selv laver en aftale, skal I for god ordens skyld få den skrevet ned. Man kan finde en blanket inde på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis bopælsforælderen ikke vil udlevere barnet til samvær, kan samværsforælderen – hvis han/hun har en dom herpå eller en korrekt nedskrevet aftale, der giver mulighed for tvangsfuldbyrdelse, indbringe sagen direkte for Familieretten og derved via rettens hjælp kræve barnet udleveret til samvær. Medmindre bopælsforælderen kan bevise, at denne tilbageholder barnet retmæssigt, f.eks. som følge af en begrundet mistanke om (ny/akut) vold, misbrug, at barnet bliver forsømt eller lignende, og at det ikke ville være i barnet eller børnenes bedste interesse at blive udleveret, vil der ske udlevering.

Kontakt os, for en gratis og uforpligtende drøftelse med en specialist.

Vi søger også gerne fri proces for dig, når sagen er i familieretten.

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!