MENNESKEHANDEL
ERFARNE OG DEDIKEREDE FORSVARSADVOKATER

Mange forbinder menneskehandel udelukkende med prostitution og kvindehandel, da det er det mest synlige og emnet oftest diskuteres i medierne. Menneskehandel indbefatter dog udnyttelse af alle sårbare mennesker uanset om det er mænd, kvinder eller børn. Tvangsarbejde på fabrikker, ved landbrug og i private hjem er eksempelvis også omfattet.

Er du så uheldig at være sigtet i en sag om menneskehandel? Så har vi helt sikkert en forsvarsadvokat klar, som er klar til at kæmpe din sag 100%

Straffelovens § 262 a: ”For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang efter § 260,

2) frihedsberøvelse efter § 261,

3) trusler efter § 266,

4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller

5) anden utilbørlig fremgangsmåde

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller

2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel

Vi tager straffesager i hele Danmark!