AFPRESNING
VI ER DER FOR DIG UNDER HELE SAGENS FORLØB

Afpresning er det forhold, at en eller flere personer truer nogen med det formål at opnå en uberettiget vinding, hvilket vil sige, at man prøver at skaffe sig adgang eller ejerskab over noget, der ikke tilhører en selv.

Straffelovens § 281:

”§ 281 for afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288 (røveri)

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,

2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørlig begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse”

Vi tager straffesager i hele Danmark!