TVANGSBORTADOPTION
ADVOKAT MED SPECIALE I SAGER OM TVANGSBORTADOPTION

Tvangsbortadoption er et af de nyere og mest indgribende tiltag, forvaltningen kan tage, hvis de mener, at barnet eller den unge ikke forventes at kunne opvokse i et trygt hjem eller allerede lever under vilkår, som forvaltningen ikke forventer en forbedring af.

Hvis barnet bliver bortadopteret, vil det være med samme vilkår som en regulær adoption, hvor alle rettigheder og forpligtelser overgår til adoptivfamilien.

Skulle du/I komme i denne alvorlige og indgribende situation – at jeres barn bliver bortadopteret – vil der fortsat være mulighed for at søge om samvær med det bortadopterede barn.

Kontakt os, for en gratis og uforpligtende drøftelse med en specialist.

Vi søger også gerne fri proces for dig, når sagen er i Familieretten.

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!