ADVOKAT NIELS HENRIK KROMANN
ERFAREN FORSVARSADVOKAT

Advokat Niels Henrik Kromann har gennem mange år arbejdet som forsvarer, hvor han blandt andet har været forsvarer i Aller-sagen (Se og Hør-sagen), OW Bunker komplekset, store narko- og våbensager, Hackersagen mod CSC samt Hvepsebo-komplekset (Danmarkshistoriens største sag om menneskehandel og bedrageri).

Han fører alle typer af straffesager, eksempelvis drabs- og drabsforsøg, røveri, vold, tyveri, afpresning, bedrageri, underslæb, skatte- og momssager, men også overtrædelser af speciallovgivningen, eksempelvis våbenloven, lov om euforiserende stoffer samt reglerne om hvidvask og markedsmisbrugsforordningen (insiderhandel og kursmanipulation).

Forinden har han igennem 12 års ansættelse som anklager ved såvel politiet, statsadvokaten for København og Nordsjælland, Rigspolitiet og senest Bagmandspolitiet (Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet) tilegnet sig en specialiseret viden om alle strafferetlige og straffeprocessuelle problemstillinger, lige fra nævningesager til bødesager. Kombineret med erfaringerne som strafferetsadvokat gør dette Niels Henrik Kromann i stand til at føre sager inden for alle områder af strafferetten.

Sideløbende med sit virke inden for straffesager har Niels Henrik Kromann i en årrække fungeret som underviser på politiskolen, hvor han har undervist såvel politi- som kontorpersonale i strafferet.

Niels Henrik Kromann taler og skriver i øvrigt både på engelsk og tysk samt i mindre omfang på fransk.

Niels Henrik Kromann har møderet for landsretten, og han kan derfor repræsentere dig i alle sager ved byretterne, samt i alle sager ved Østre- og Vestre Landsret.

Tal om din sag med Niels Henrik