ADVOKAT CAMILLA MARTINY
FORSVARER INDEN FOR STRAFFERET

Advokat Camilla Martiny har specialiseret sig indenfor strafferet og fører alle typer af straffesager og andre sager, som relaterer sig til strafferetten.

Advokat Camilla Martiny har gennem mange års arbejde med strafferet oparbejdet en unik viden om alle dele af strafferetten. Hun sætter sig altid meget grundigt ind i sagerne, så hun kan give sine klienter det bedst mulige forsvar.

Advokat Camilla Martiny beskæftiger sig tillige med sager om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse og andre straffeprocessuelle indgreb foretaget af politiet, sager om ophævelse af udvisning samt sager om domstolsprøvelse af Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelser om afslag på prøveløsladelse.

Resultatet af Camilla Martinys arbejde bevidner om hendes højt faglige niveau og hendes store engagement.

Tal om din sag med Camilla Martiny