SEBASTIAN EKHOLM SCHEFFMANN

Sebastian Ekholm Scheffmann er en erfaren advokat med møderet for landsretten, som har specialiseret sig indenfor familie- og børneretten.

Sebastian har de seneste år mødt flere gange om ugen i familieretten i sager vedr. forældremyndighed, bopæl og samvær, herunder også tvangsfuldbyrdelse, hvorfor det er blevet til rigtig mange (rets)sager for såvel byret som landsretten.

Derudover har Sebastian også ført sager om såvel tvungenbortadaption, hvor han selvfølgelig har repræsenteret forældrene, samt sager i forlængelse heraf, når de biologiske forældre gerne vil søge samvær med det bortadopteret barn. Sebastian har stået på begge sider af sagen, dvs. repræsenteret henholdsvis de biologiske forældre og adoptivforældre, hvorfor Sebastian formår at se sagen for begge sider, og derved kan repræsentere lige præcis jeres sag på den bedst mulig måde.

Desuden har Sebastian mødt med såvel forældre som de unge/børn i Børn- og ungeudvalget og derfor kan sikre jer den bedste repræsentation her.

Sebastian har altid 100% fokus på at varetage din klientens interesser, men som familie- og børneadvokat er han også meget bevidst om, at det ikke er i børnenes interesse at optrappe konflikterne mellem forældrene, og at forligsmæssige løsninger ofte er at foretrække – hvis muligt. Såfremt sagerne ikke kan forliges, vil Sebastian varetage dine interesser.

Ekholm Scheffmann Advokater
CVR nr.: 44488655
Lovpligtig forsikring er tegnet hos Codan.

Tal om din sag med Sebastian Ekholm Scheffmann