ADVOKAT HASSAN MAHMOOD
SPECIALIST I SAGER OM STRAFFERET

Gennem sin uddannelse har Hassan Mahmood specialiseret sig i strafferet, og herefter har han hovedsagligt beskæftiget sig med straffesager. Hassan Mahmood har derfor både stor teoretisk og praktisk viden, hvilket giver ham de bedste forudsætninger for at forsvare sin klient bedst muligt. Som din forsvarsadvokat deltager Hassan Mahmood i hele processen fra afhøring hos politiet til hovedforhandlingen i retten.

Hassan Mahmood stiller sig ikke tilfreds med politiets efterforskning og anmoder løbende politiet om at foretage visse efterforskningsskridt, såfremt dette kan være til gavn for klienten. Hvis det er nødvendigt, foretager Hassan Mahmood ligeledes egen efterforskning af sagen for at belyse denne bedst muligt til fordel for klienten.

Hassan Mahmood beskæftiger sig ligeledes med tvangsfjernelse af børn – både som advokat for barnet eller forældrene. Hassan Mahmood har i flere år varetaget barnets og forældrenes interesser i Børn- og Ungeudvalg, Ankestyrelsen samt ved domstolene.

Hassan Mahmood har en fortid hos kommunen, ligesom han har undervist i forvaltningsret. På den baggrund har Hassan indgående kendskab til kommunens forpligtelser, og kan hurtigt finde de kritikpunkter eller fejl som måtte være sket.

Tal om din sag med Hassan Mahmood