ADVOKAT ERBIL KAYA
INDEHAVER AF ADVOKATFIRMAET ERBIL G. E. KAYA

Erbil Kaya er indenfor ganske få år blevet et af landets mest foretrukne forsvarere, hvilket blandt andet skyldes hans engagement, kompromisløshed og faglige dygtighed.

Erbil Kaya er ikke tilfreds med at tabe sager og med ham på din side kan du være helt sikker på, at han vil gøre alt for at vinde din sag, eller at du opnår den mildest mulige dom.

Erbil Kaya gennemgår grundigt din sag og fastlægger sammen med dig strategien for sagen. Det er også grunden til de utrolig gode resultater, som Erbil Kaya har opnået i straffesager om blandt andet drab, drabsforsøg, røveri, narkotika, brandstiftelse, tyveri osv.

Erbil Kaya er i retten stort set hver dag for at føre straffesager. Hvis han ikke er i retten, så besøger han klienter i arresthuse over alt i Danmark eller mødes med klienter på kontoret for at gennemgå klientens sag.

Da straffesager afgøres i retten, er det utrolig vigtigt, at der protesteres og siges de rigtige ting for at opnå frifindelse. Din chance for frifindelse eller en mild dom er optimeret med Erbil Kaya ved din side. Erbil Kaya har meget stor erfaring i alle typer af straffesager, herunder drab, drabsforsøg, narkotika, røveri, vold, våbenbesiddelse, brandstiftelse, trusler, vidnetrusler, afpresning, bedrageri, frihedsberøvelse, økonomisk kriminalitet osv.

Hvis du er varetægtsfængslet, vil Erbil Kaya besøge dig allerede indenfor en uge efter, at han er blevet din advokat. Herefter vil han løbende besøge dig og holde dig opdateret på udviklingen i sagen. Han vil også stå for kontakten til din familie og hjælpe dem, hvis der opstår problemer med besøg eller lignende. Hvis du bliver dømt, vil han også gerne hjælpe dig med at finde det rigtige afsoningssted, prøveløsladelse mv. Denne hjælp koster ikke ekstra.

Erbil Kaya er en af de kun ca. 1.800 advokater i Danmark, som har møderet for Højesteret. Det betyder, at Erbil Kaya kan repræsentere dig i alle retsinstanser, dvs. i byretterne, landsretterne og Højesteret, ligesom han påtager sig straffesager over alt i landet.

For Erbil Kaya er jobbet som forsvarsadvokat ikke blot et job, men også en hobby og et kald. Han ser nemlig sit arbejde som forsvarsadvokat som en del af sit samfundsengagement samt erfaringsgrundlag og platform for at synliggøre sit samfundssyn om retssikkerhed og udvikling af retsstaten. Erbil Kaya har således deltaget i utallige programmer på tv, radio og den trykte presse, herunder også skrevet artikler og kronikker indenfor disse områder. (Se her) For Erbil Kaya er det væsentligt via sit daglige arbejde ved domstolene at kæmpe for retssikkerhed og retfærdighed, fordi et retssamfund måles på, hvorledes det behandler sine svage medborgere og giver mulighed for retfærdighed og lighed for selv de mest kriminelle i samfundet.

Erbil Kaya holder også foredrag om emner indenfor sit arbejdsfelt som eksempelvis retssikkerhed, pasinddragelsessager, forebyggelse af kriminalitet, bande- og rockersager, unge kriminelle, arbejdet som forsvarsadvokat mv. Hvis du er interesseret i et foredrag, er du velkommen til at kontakte Erbil Kaya.

Tal om din sag med Erbil Kaya