JACOB BARCKMANN

Jacob Barckmann er advokatfuldmægtig for advokat Erbil Kaya og bistår ham med sagsbehandling og klientkontakt, herunder forberedelse og tilrettelæggelse af klienternes forsvar, ligesom han er godt på vej til selv at blive forsvarsadvokat.

Jacob deltager desuden i afhøringer og klientmøder. Han kan også hjælpe dig med spørgsmål om prøveløsladelse og afsoning, ligesom han kan hjælpe med at klage, hvis du uberettiget er blevet udsat for eksempelvis ransagning eller anholdelse.

Jacob har gennem flere år dygtiggjort sig inden for strafferetten og straffeprocessen. Sideløbende med sine jurastudier arbejdede Jacob i henholdsvis anklagemyndigheden og hos forskellige forsvarsadvokater, alt sammen for at opnå det dybeste og mest indgående kendskab til alle dele af det strafferetlige felt. Jacobs erfaring med strafferetten kommer desuden til udtryk i podcasten Forbrydelse og Moral – en podcast han producerede og udgav sideløbende med jurastudiet.

Jacob har tidligere arbejdet to år i anklagemyndigheden – senest 1 år som anklagerfuldmægtig. Som anklagerfuldmægtig mødte Jacob i byretterne i adskillige straffesager om alt lige fra økonomisk til personfarlig kriminalitet, ligesom han dagligt bistod med juridiske vurderinger af efterforskningsskridt mv. Jacobs erfaring fra hans tidligere virke har stor værdi for vores klienter i dag. Det betyder nemlig, at Jacob ved hvordan, politi og anklagemyndighed tænker og arbejder, og erfaringen gør Jacob i stand til hurtigt at vurdere sagernes svage og stærke sider – set fra klientens perspektiv.

Jacob sætter sig altid grundigt ind i hver en sag, han præsenteres for. Det betyder også, at hvis der er efterforskningsskridt, som er relevante for din sag, vil han sørge for, at dette sker.

Tal om din sag med Jacob Barckmann