FORÆLDREMYNDIGHED
KONTAKT EN ADVOKAT TIL SAGER OM FORÆLDREMYNDIGHED

Ønsker du at søge fuld forældremyndighed, eller har den anden forælder søgt fuld forældremyndighed, kan en af vores familieadvokater hjælper dig med din sag.

Det lægges til grund af retten, at det er bedst for barnet, hvis der er fælles forældremyndighed. Vil du imidlertid søge fuld forældremyndighed over dit barn, eller vil du i øvrigt ændre i forældremyndigheden over dit barn, skal du starte med at ansøge via Familieretshuset.

Hvis retten skal træffe afgørelse om ophævelse/ændring af den fælles forældremyndighed, vil det som oftest ske på baggrund af, at:

  1. den anden forælder/part er skyld i meget tunge og varige samarbejdsproblemer, der gør, at det ikke er muligt at varetage barnets bedste sammen, eller
  2. der er konkrete og vigtige forhold, som den anden forælder ikke vil acceptere. Det kan eksempelvis være udstedelse af pas, accept af undersøgelser eller udredninger af barnet mm.

Kontakt os, for en gratis og uforpligtende drøftelse med en specialist.

Vi søger også gerne fri proces for dig, når sagen er i Familieretten.

Vi tager hjælper med sager inden for familieret i hele Danmark!