ADVOKATSEKRETÆR NANNA VISSING CHRISTENSEN
KONTAKT NANNA HER

Som advokatsekretær for advokat Helle Iversen og Peter Nisgaard Brink arbejder Nanna Vissing Christensen tæt sammen med forsvarsadvokaterne.

I det daglige varetager hun sagsstyring og sagsbehandling, herunder anmodninger om forsvarerbeskikkelser, indhentelse af sagsmateriale samt fastsættelse af tidspunkter for sagernes behandling i by- og landsretterne og kontakt til klienter og myndigheder.