MARIA HAMMER
ADVOKATSEKRETÆR I ADVOKATFIRMAET ERBIL KAYA

Som Erbil Kayas advokatsekretær arbejder Maria Hammer tæt sammen med forsvarsadvokaterne.

I det daglige varetager hun sagsstyring og  sagsbehandling, herunder anmodninger om forsvarerbeskikkelser, indhentelse af sagsmateriale samt fastsættelse af tidspunkter for sagernes behandling i by- og landsretterne og kontakt til klienter og myndigheder.