JENS RASK

Advokat Jens Rask har de seneste 7 år arbejdet med og specialiseret sig inden for strafferetten. Han har tidligere arbejdet ved anklagemyndigheden og har derfor et bredt kendskab til politiets arbejdsmetoder og ved hvor han skal finde de svage sider i politi- og anklagemyndighedens straffesager. Han tager din sag alvorligt uanset om der er tale om en lille eller en stor kompliceret sag.

Jens Rask har stor erfaring med at føre sager ved retten, hvor han har ført sager indenfor alle dele af strafferetten. Han hjælper tillige klienter med erstatningssager i forbindelse med straffesager.

Jens Rask beskæftiger sig ligeledes med tvangsfjernelsessager, hvor han som advokat varetager barnets eller forældrenes interesser i børn- og ungeudvalget, ankestyrelsen samt ved domstolene.

Tal om din sag med Jens Rask