BEDRAGERI

Bedrageri kendetegnes ved, at den sigtede/tiltalte har vildledt en anden person, i hvilken forbindelse personen lider et uberettiget økonomisk tab, som den sigtede/tiltalte selv eller andre opnår uberettiget udbytte af. Der kan rejses tiltale for flere forskellige typer af bedragerier.

Det typiske bedrageri består i, at gerningsmanden ved svig dvs. bevidst vildledelse fremkalder et tab hos den bedragede, hvorved det samtidig medfører en uberettiget vinding for gerningsmanden.

Straffelovens § 279:

For bedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende et formuetab”

Vi tager straffesager i hele Danmark!