JANUS RASMUSSEN

Advokatfuldmægtig Janus Rasmussen er specialiseret indenfor strafferetten og har en karriere på 14 år bag sig hos politi- og anklagemyndigheden.

Hvis du afsoner en fængselsstraf, kan Janus hjælpe dig i forbindelse med prøveløsladelse, hvilket han specialiserer sig indenfor. Hvis du har fået afslag, indbringer han sagen for retten, hvor den kan behandles i flere instanser. Janus ved præcis hvilke momenter, der kan fremhæves til din fordel, og hvilke argumenter, det er usagligt for Kriminalforsorgen at lægge vægt på. Såfremt du får medhold i retten, hjælper Janus dig med at søge erstatning for de afsoningsdage, hvor du skulle have været prøveløsladt. Hvis du er idømt en foranstaltningsdom, kan Janus også hjælpe dig med at indbringe spørgsmålet om ændring eller ophævelse for retten.

Såfremt du under en disciplinærsag i forbindelse med afsoning idømmes en sanktion på over 7 dages strafcelle, kan der ske beskikkelse og Janus vil kunne indbringe det for retten på dine vegne.

Janus kan endeligt bistå dig i familieretlige sager. Han har arbejdet knap 3 år i Familieretshuset, hvor han har behandlet sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Han har her truffet mange afgørelser samt midlertidige afgørelser under sagen, og han ved derfor præcis, hvordan din sag præsenteres mest hensigtsmæssigt i den forbindelse. Ligesom han ved, præcis hvilke påstande der kan bruges i Familieretten og hvordan de bør underbygges.

Tal om din sag med Janus Rasmussen