MANDATSVIG
FÅ EN FORSVARSADVOKAT DER KÆMPER 100% FOR DIG

Vi er din kompetente advokat i sager om mandatsvig

Mandatsvig er en formueforbrydelse, som består i, at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst. Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig.

Mandatsvig kan foreligge f.eks. når gerningsmanden misbruger en fuldmagt/legitimation til at handle på andres vegne, eller når gerningsmanden har pligt til at handle på en bestemt måde, men bevidst undlader at gøre dette for at opnå en uberettiget vinding.

Straffelovens § 280:

”For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

  1. ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
  2. ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv”

Der skelnes mellem to typer af mandatsvig, hhv. bestemmelsens nr. 1 og nr. 2. Her er det afgørende for de to typer af mandatsvig, hvilken adgang den tiltalte har haft til den andens formue. Det er nemlig måden, hvorpå den tiltalte har fået adgang til midlerne, der er afgørende.

Ring til din forsvarsadvokat, hvis du ønsker at drøfte din sag. Vi er din pålidelige og erfarne forsvarsadvokat, når det gælder mandatsvig.

Vi tager straffesager i hele Danmark!