SASCHA RASMUSSEN

Advokatfuldmægtig Sascha Rasmussen bistår forsvarsadvokat Erbil Kaya med at forberede din straffesag, så chancerne for frifindelse eller en mild dom øges. Hun vil i den forbindelse være din bisidder ved politiafhøringer og besøge dig i arresten.

Herudover kan Sascha Rasmussen føre din prøveløsladelsessag. Hun vil gennemgå sagens materiale grundigt sammen med dig, så din side af sagen bliver belyst og der ikke foreligger nogle urigtige oplysninger, der er til skade for din sag.

Sascha Rasmussen er drevet af en stærk retssikkerhedsfølelse og hun vil altid sørge for, at alle dine rettigheder bliver overholdt.

Sascha Rasmussen er specialiseret i strafferet ved Københavns Universitet, hvor hun også fungerede som formand for Forenede Jurister og repræsenterede de studerende i studienævnet. Herudover har Sascha Rasmussen ydet frivillig juridisk rådgivning i Københavns Retshjælp.

Erbil G.E. Kaya