SASCHA RASMUSSEN

Sascha Rasmussen er advokatfuldmægtig og beskæftiger sig med både straffesager og tvangsfjernelsessager.

I straffesager bistår Sascha Rasmussen forsvarsadvokat Erbil Kaya. I den forbindelse bisidder hun dig ved politiafhøringer, besøger dig i arresten og fører din eventuelle prøveløsladelsessag. Sascha Rasmussen er faglig dygtig og arbejder målrettet for, at du bliver frikendt.

Er du udsat for en sag om tvangsfjernelse, vil Sascha Rasmussen forberede din sag grundigt sammen med dig. Hun vil altid være tilgængelig for dig og sørge for at holde dig opdateret under hele processen.

Sascha Rasmussen vil yde sit bedste for at forhindre, at dit barn bliver tvangsfjernet. Hun vil føre din sag i Børn- og ungeudvalget og om nødvendigt i Ankestyrelsen og byretten.

Sascha Rasmussen har arbejdet for flere familieretsadvokater og har også ydet juridisk rådgivning i Københavns Retshjælp.

Sascha Rasmussen er specialiseret i strafferet ved Københavns Universitet, hvor hun fungerede som formand for Forenede Jurister og kæmpede de studerendes sag i studienævnet.

Erbil G.E. Kaya