CORONA-DOM

Corona satte Danmark og verden på den anden ende, og Folketinget indførte en masse nye restriktioner for at inddæmme smittespredningen. I den forbindelse blev det i loven indskrevet, at corona-relateret straf skulle give dobbeltstraf og op til firedobbelt straf, hvis det skete for økonomisk vinding.

Men in Black arrangerede demonstrationer mod corona-restriktionerne, og der blev ført sager mod demonstranter, der deltog i optøjer mod politiet. Byretten fordoblede straffen for demonstranterne, idet man mente, at optøjerne havde baggrund i eller sammenhæng med Covid-19-epidemien i Danmark.

Landsretten gav os medhold i, at det ikke var lovens hensigt at kriminalisere demonstrationer vendt mod corona-restriktionerne. Derfor blev klient frifundet for at have begået corona-relateret kriminalitet og straffen blev derfor nedsat betragteligt.