FRIFINDELSE I FRIMÆRKESAGEN

I en stort anlagt sag ved Københavns Byret blev en tidligere postmester frifundet for at have stjålet frimærker til flere millioner. Anklagemyndighedens tese var, at postmesteren havde solgt frimærkerne i filitalistkredse. Efter en omfattende bevisførelse – bl.a. 25 vidner – nåede retten imidlertid frem til, at der ikke var det fornødne bevis for domfældelse og klienten blev derfor frifundet.