INDDRAGELSE AF PAS

Klient fik inddraget sit pas, fordi hun ville til Rojava i det syrisk-kurdiske område for at være med til at genopbygge landet efter krigen ved at deltage i et økologisk projekt. Politiet mente, at hun ville blive radikaliseret på grund af forholdene i området og derfor være til fare for Danmark. Retten gav os medhold i, at deltagelsen i projektet var et anerkendelsesværdigt formål, der faldt udenfor paslovens anvendelsesområde, hvorfor passet ikke burde være inddraget. Sagen blev ført over 3 dage blandt andet med 2 sagkyndige vidner, som vi havde indkaldt til at afgive forklaring i retten. Sagen blev ikke anket af anklagemyndigheden.