TVANGSFJERNELSE
FÅ JURIDISK RÅDGIVNING I BØRNESAGER

Vi er der for dig

Når kommunen vil tvangsfjerne dit barn, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter en forsvarsadvokat. Du har ret til selv at vælge din advokat.  Børn over 12 år har også ret til en advokat. En advokat i tvangsfjernelsessager er gratis for dig, da kommunen har pligt til at betale omkostningerne.

Tvangsfjernelse af et barn er en meget indgribende foranstaltning i dit og i dit barns liv. Derfor skal grundlaget for tvangsfjernelsen være grundigt dokumenteret. Vi arbejder med dig hele vejen, og vi arbejder i hele landet. Vi er til rådighed, og du kan altid ringe til os.

Når kommunen vil tvangsfjerne, iværksættes en række foranstaltninger. Der skal være grundig dokumentation, og den børnefaglige undersøgelse er den væsentligste faktor.

Børnefaglig undersøgelse

Kommunen skal lave en børnefaglig undersøgelse. Den består af samtaler med barnets netværk, daginstitution og skole. I nogle tilfælde også psykologundersøgelser og lægefaglige vurderinger. Den børnefaglige undersøgelse vil indeholde både svagheder og styrker. Kommunen vil hæfte sig ved svagheder. Vi vil fremhæve styrker.

Forældrekompetence undersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser er en væsentlig del af processen omkring tvangsfjernelse af et barn. Problemet omkring forældrekompetenceundersøgelser er, at man som forældre på tidpunktet for undersøgelsen er under pres. Det er indlysende, at man under observation i samvær med sit barn, har lige så meget fokus på, at man bliver observeret, som man har fokus på samværet med barnet.  Det er en unaturlig situation, som ikke nødvendigvis giver det rigtige billede af virkeligheden.

Når forældrekompetence undersøgelsen er gennemført, vil den altid være en del af dit og barnets journal. Der vil gå en del år, før kommunen er villig til at lave en ny. Det er frivilligt, om man vil deltage i en sådan undersøgelse. Et typisk problem ved disse undersøgelser er, at forældre sjældent kan genkende beskrivelsen af sig selv.

Kommunen har ret til at vælge den psykolog, der skal udføre en sådan undersøgelse. Men der skal argumenteres for, at forældrene selv er medvirkende til valget af psykolog, da det er vigtigt, at der er tillid mellem psykolog og forældre.

Hvis man siger nej til at deltage i en sådan undersøgelse, skal det være velbegrundet. Vi hjælper dig med at vurdere, om du skal deltage i en sådan undersøgelse med udgangspunkt i din situation. Hvis du vælger at indgå i en forældrekompetence undersøgelse, vil kommunen fremhæve dine svagheder, og vi vil fremhæve dine ressourcer.

Er du i tvivl, så ring til os.

Forældrehandleplanen

En vigtig men ofte underprioriteret ting fra kommunens side, er forældrehandleplanen. Hvis kommunen har vurderet, at man ikke har de forældrekompetencer, der skal til for at have sit barn hjemme, og barnet bliver tvangsfjernet, skal de udfærdige en handleplan. Det er vigtigt og også lovpligtigt, at kommunen tager stilling til, hvad de mener, der skal til for, at barnet hjemskrives. Den overordnede plan skal være, at familie og barn genforenes. Når barnet er anbragt, er det også vigtigt, at forældrene via handleplanen ved, hvordan de skal agere under anbringelsesforløbet.

Støtteperson

Du har ret til en støtteperson, når dit barn er tvangsfjernet. Personens opgave kan være mangeartet, og det er vigtigt, at man som forældre får synliggjort, hvad behovet er. Det kan være behov for støtte ved møder i kommunen. Det kan være støtte til at forstå forældrehandleplanen, og det kan være en støtte af pædagogisk art.

Kontakt gerne advokat Hassan Mahmood, mobilnummer 53692181, mail hma@forsvareren.dk, eller advokatfuldmægtig Ann Trille Sodtmann-Bølling, mobilnummer 20202940, mail ats@forsvareren.dk.

Vi tager straffesager i hele Danmark!

Kontakt en advokat